Gadu AIR

03.12.2010 by

Gadu AIR

Gadu AIR to sie? telefonii kom?rkowej firmy Gadu-Gadu. R?wnie? oferuje mo?liwo?? korzystania z internetu na kart? pre-paid. Warto j? przemy?le?, mimo ?e nie jest potentatem na rynku telefonii kom?rkowej.

Cena startera: 5 lub 20z?

Cena za 1 Mb danych: 20 gr

Pakiety Danych: Przy do?adowaniu kwot? 50 z? otrzymujemy 200 Mb

Wa?no?? konta: Ka?de do?adowanie kwot? 10z? przed?u?a konto o 3 miesi?ce, zatem po czterech do?adowaniach w kwocie ??cznej 40z? przed?u?amy konto o rok. To obecnie najni?szy koszt utrzymania karty.

Related Posts

Share This